Godsliefde

Eens is van geduld en liefde, de tijd vervuld

Karmelitaans Centrum voor Spiritualiteit

---

Het Godsverlangen is geen monopolie van de Karmel. Het doortrekt ieder menselijk bestaan. Het is het verlangen van God naar mij, dat zich in mij als mijn verlangen naar God manifesteert.

---

De laatste decennia is ons leven steeds meer in de ban geraakt van de professionalisering van ons werk. Beroep en ambt brachten nieuwe kringen mee van sociale contacten, hetgeen vaak een versnippering betekende van relaties en verplichtingen. Nu wordt ons leven niet meer beheerst door het oude ordeskader, maar door concrete vriendschapsbanden onder elkaar, geworteld in de geschiedenis, neergelegd in vele verhalen, en verzorgd door regelmatige aandacht en samenkomst.

De onderlinge band binnen het afzonderlijk convent is verbreed naar een samenhang met alle leden van de provincie. Ook wij zijn verweven met de hedendaagse cultuur van individuele keuze, verantwoordelijkheid en solidariteit. Wij bouwen een tent op eigen plaats in de omgang met de anderen. Johannes van het Kruis : 'Om het huis van de geest definitief tot stand te brengen is alleen nodig dat men in zuiver geloof voorbijgaat aan alle vermogens en genietingen en geestelijke verlangens ( Bestijging 11, 1, 2).

Johannes praat over de uittocht van het geloof uit het licht van de zinnen en van het verstand, en uit de aandriften en verlangens op geestelijk niveau, een tocht door de nacht van de zinnen en de nacht van de geest. Hij spreekt over een scheiding die ruimte doet ontstaan ; hoe meer ruimte hoe meer vrijheid voor het geloof, de hoop en de liefde. De Karmel als tocht en als ruimte. Alle leden van de orde kunnen bouwen aan tijdelijke ontmoetingsplaatsen, aan tijden en plaatsen, waarin mensen werkelijk aanwezig kunnen zijn, waarin het moment gegeven wordt om tegenwoordig te zijn, hier en nu, in gesprekken die de alledaagse haast doorbreken. We kunnen ontmoetingsplaatsen scheppen door onze gastvrijheid in onze huizen en onze instituten, door nabij proberen te zijn aan de ziel van onszelf en aan de diepste waardigheid van de ander ; door dat gelaat te dienen dat kan tonen en verbergen. Daartoe mag een woord van Edith Stein dienen: 'Hoe meer men zich laat aantrekken en binnenhalen in God, hoe meer men ook uit zichzelf moet treden en in de wereld binnengaan om er het goddelijk leven in te bergen.' of : 'Indien God in ons is en indien Hij de liefde is, kan het niet anders dan dat wij onze broeders beminnen. Daarom juist is onze naastenliefde de maat van onze Godsliefde.' - Karmelieten OCD Nederland

 

 

KARMELLEVEN GODSLIEFDE

KARMELIETEN O.C.D. NEDERLAND

toen gebeurde het

dat de mens op zoek ging

naar geluk

zonder dat God ervan

mocht weten ...

 

then, this is what

happened:

man went looking for

happiness

without allowing

God to know ...

 

KARMELLEVEN.ORG

Renewal Karmelleven.NL 2001-