Mensenrechten

UNIVERSELE MENSENRECHTEN

VAN DE WEBREDACTIE KARMELLEVEN.NL -- .ORG

"Naar een wereld waarin geloof

en de Universele Rechten van de Mens zich verenigen"

Ref.: PDF | Archief Versie 2009 - Karmelleven.NL

---

Zou het niet volkomen vanzelfsprekend zijn dat spiritualiteit alleen gericht is op het innerlijke leven; op de geest; op de liefdevolle eenheid met God, met het leven en met de Heilige Geest?

---

Dat het religieuze motief tot de talloze gruweldaden tegen het lichaam leidt waarmee het nieuws zich vult, lijkt de stelling te rechtvaardigen dat het menselijke leed drastisch zal afnemen of zelfs geheel uit de wereld zal verdwijnen, als religie en geloofsovertuiging worden geweerd. Hoe luidt nu ons pleidooi?

---

Het valt niet te ontkennen dat religie en geloofsovertuiging binnen alle oriëntaties, culturen en achtergronden, een binnencultuur koesteren, die bepaald niet in-clusief bedoeld is. De organisatie verloopt per definitie langs formele en informele, hiërarchische lijnen waarbij de leden zich gestaag, tot een onderlinge 'ranking' ontwikkelen. De herkenbaarheid van de leden komt tot uitdrukking in talrijke, uiteenlopende solidariteitsbetuigingen voor de activiteiten en het idioom van de eigen kring. Zij die niet gerekend worden tot de eigen kring, worden in het gunstigste geval aspiranten genoemd - zo niet, dan worden zij als buitenstaanders aangemerkt. Met buitenstaanders wordt - uit principe - nimmer naar waarheid gecommuniceerd. Aan de buitenstaander namelijk, ontleent de organisatie zijn bestaansrecht. Zonder buitenstaanders houdt de eigen kring op te bestaan. Dit is een wetmatigheid van de natuur en de genade. Met wetmatigheden is het dan ook zo, dat deze op álle kringen - ongeacht achtergrond, geloofsovertuiging en levensbeschouwing -, van toepassing zijn.

---

De kringen zoals die zich in water vormen, ontstaan door bijvoorbeeld: een steentje in het wateroppervlak te gooien of door het nippen van een visje. Hoe het ook zij, het water vormt kringen door beroering van het wateroppervlak. Het is duidelijk dat onze wereld één en al beroering is. Onze wereld is dan ook: beroerd. Niet één ding in deze wereld is waar. De waarheid verenigt en maakt vrij. Het water als leven, is neutraal en fenomenologisch gezien, zijn het steentje en het visje niet van elkaar te onderscheiden. Aangezien zij identieke werkingen, te weten: kringen, in het wateroppervlak veroorzaken, doen hun verschillende eigenschappen er in het geheel niet toe. In eeuwigheid heeft de verscheidenheid en onderlinge afscheiding nooit plaatsgevonden. Er is water en er is beroering en de uitkomst van de interactie tussen water en beroering is uiteindelijk altijd: water zonder beroering. Water dat het licht weerspiegeld. - God is het licht waarin ik zie.

---

Elke kring zal in water oplossen. In water heeft de kring nooit plaatsgevonden. Omdat eenieder zich innerlijk, van deze verlossende werkelijkheid bewust is, hecht onze wereld aan onderscheiding, naamgeving, imago, verering, symbolen, daden en data archivering. Echter: van geduld en liefde, is de tijd vervuld want zonder de vervulling kan de tijd niet eens bestaan. Immers tijd is in niets onderscheiden van een steentje of een visje. Tijd is beroering. Iedere beroering lost oneindig op in de kalmte en het licht van Levend Water. Alleen vervulling en verlossing bestaan. - Geef mij van dat Levend Water - (Teresa van Avila).

---

Alle kringen verwijzen naar de universele vervulling dat zij zich zullen oplossen: onvermijdelijk ver-lost. De afgescheiden kringen bestaan in wezen niet, omdat er geen buitenstaanders bestaan. De kringen zijn - zonder uitzondering - verenigd in en omsloten door het universele principe. Het 'helpt' niet om de ene kring het universele principe toe te bedélen en de andere kring daarvan uit te sluiten, om de eenvoudige reden dat uitsluiting niet bestaat; omdat kringen niet bestaan. Alleen zorgvuldig geconserveerde gedachten over het bestaan van kringen die buitensluiten, houden kringen in hun schijnbestaan. Kringen bejegenen buitenstaanders als van hun kringen, gescheiden lichamen. Daarnaast bejegenen kringen het lichaam van de buitenstaander, als een vorm, een categorie die door de kringen moeten worden uitgesloten. Zo worden vrouwen, mannen en kinderen, ouderen en jongeren naar hun lichamen bejegend zonder de eerbiediging van de waardigheid van geest en waarheid van Godswege. Alle eerbiediging komt voort uit het kennen van de geest. Dan zal ik ten volle kennen, zoals ik zelf gekend ben - 1 Corinthiërs 13,12. Op het inclusieve principe van eerbiediging zonder aanziens des persoons, zijn de Universele Rechten van de Mens en al wat leeft, gegrondvest. We zien echter dat het grondrecht van de vrijheid van godsdienst - in sommige landen zelfs staatkundig - wordt ingeroepen, met als enige doel: bevoorrechting van de eigen kring en afbreuk doen aan de grondrechten van het geheel der mensheid.

---

Om maatschappelijk relevant te zijn; om dus Levend Water en Levende Liefde te Zijn, omarme ook de kringen der Orden, en overigens eenieder, onvoorwaardelijk en oordeelloos als de Liefde, de Universele Rechten van de Mens. - Oordeelt niet opdat gij niet veroordeeld wordt. - Mattheus 7, 2.

 

27 augustus 2016 - KLEINE KARMEL OSS

WEBREDACTIE KARMELLEVEN.NL - .ORG

 

ik ben niet een lichaam

ik ben vrij

ik blijf wat ik ben

zo schiep God mij

 

---

 

ik geloofde

in Gods liefde

 

Thérèse van Lisieux

 

KARMELLEVEN.ORG

Renewal Karmelleven.NL 2001-